Princip fungování technologie AQUA DIAMANTE


Všeobecně

Technologie AQUA DIAMANTE kombinuje dvě komplementární metody úpravy znečištěné vody, která je umožněna použitím diamantových elektrod. Diamant má některé unikátní vlastnosti, které jej odlišují od všech ostatních materiálů. Vysoká hustota, nejtvrdší známý materiál a vynikající chemická odolnost. To je předpokladem pro využití diamantu jako unikátní elektrody. Diamant dotovaný několika procenty boru se stává polovodičem (černý diamantový krystal). Vystavíme-li tyto černé diamantové krystaly několika málo voltům v bipolárním režimu, začne jejich povrch vykazovat zvláště vysokou oxidační sílu, aniž by byly tyto elektrody samy o sobě napadeny nebo dokonce zničeny. A právě tohoto jevu využívá systém úpravy vody AQUA DIAMANTE za účelem spálení nečistot na povrchu diamantu (přímý účinek) a tvorbu oxidačních činidel, které bojují proti zárodkům bakterií, růstu řas a plísním (dlouhodobý účinek).

Popis diamantové elektrody

Technologický proces využívaný k čištění odpadních vod s diamantovými elektrodami je znám teprve několik let. Borem dotovaný diamant má vodivý povrch a vytváří hydroxylové radikály, které při styku s organickými nečistotami oxidují na oxid uhličitý (CO2) a vodu (H2O). S použitím prostředku AD-Soda ve vodě reagují přebytečné hydroxylové radikály a ve zlomcích sekundy se z nich stávají oxidační činidla (aktivní kyslík). Takto vytvořené peruhličitany a peroxidy jsou využity, jako desinfekční prostředek s dlouhodobým účinkem, což zabraňuje tvorbě nežádoucích mikroorganismů, popřípadě přežití bakterií, které se do bazénu dostanou.

PRO AQUA diamantové elektrody

Patrona AQUA DIAMANTE je opatřena výhradně vysoce kvalitními PRO AQUA diamantovými elektrodami.

Tyto borem dotované diamanty jsou vyrobeny unikátním a na celém světě jedinečným procesem za použití velmi vysokého tlaku a teploty. Elektrody použité v patronách AQUA DIAMANTE mají díky tomuto výrobnímu procesu prakticky neomezenou životnost a nelze je srovnávat s CVD diamanty, které jsou dotovány vrstvou boru čítající pouze několik mikronů, vykazující tudíž velmi omezenou životnost a náchylnost k mechanickému poškození. Navíc se při výrobě těchto CVD diamantů dost často tvoří trhliny v dotované vrstvě, které způsobují její odlupování.

Naše PRO AQUA diamantové elektrody jsou vyrobeny z masivních monokrystalických diamantů, které nevykazují výše popsané vlastnosti CVD diamantu a jsou díky tomu nezničitelné.

Na co se používá patentovaný přípravek AQUA DIAMANTE Soda?

Používá se za účelem nastavení optimálních parametrů tvrdosti vody (tvrdost <2 ° dH) a to pro funkci AQUA DIAMATE patrony a blahodárné účinky na vaši pokožku. Vodivost vody se upraví na optimální hodnotu, čímž je dosaženo nejvyššího možného účinku patrony. Takto nastavené parametry vodivosti a tvrdosti bazénové vody zůstávají dlouhodobě zachovány, nedojde-li k náhlému úniku vody v bazénu a je zapotřebí jej doplnit vodou novou. V tomto případě je zapotřebí dosypat odpovídající množství přípravku AQUA DIAMANTE Soda, avšak dojde-li k odpaření vody, přípravek NEDOSYPÁVÁME. Tyto parametry jsou přitom zobrazeny na displeji řídící jednotky této technologie. Za normálních okolností jsou tyto parametry zachovány po celou koupací sezónu a není zapotřebí je upravovat.

Vůně a chuť

Každý ví, že pronikavý zápach chlóru v krytém bazénu, je nepříjemný a chlórovaná voda může způsobit řadu nepříjemných zdravotních potíží. Oproti tomu voda v bazénu upravená technologií AQUA DIAMANTE je však svěží chuti a bez zápachu.

Koroze

Ano, koroze je velký problém u bazénů upravovaných klasickými technologiemi, ke které dochází, když voda v bazénu vykazuje příliš nízké hodnoty pH. Potom často dochází ke korozi kovových prvků, jako jsou přístupové žebříky, a dokonce i ke zreznutí trysek nebo krytů světlometů vyrobených z nerezové oceli. Dále se výrazně snižuje životnost použitých čerpadel a armatur. Je to zejména tím, že je zapotřebí neustálá úprava pH hodnoty vody, přidáváním prostředku pH minus obsahující kyselinu solnou nebo sýrovou.

U bazénové vody upravené technologií AQUA DIAMANTE se nemusíte koroze obávat. Hodnotu pH není zapotřebí kontrolovat, je trvale nastavena a drží se na hodnotě 8, která je mimo jiné optimální pro lidský organismus a zabraňuje korozi kovových prvků.

Kontrola pH již není nutná!

S AQUA DIAMANTE technologií se hodnota pH vody nastaví automaticky. Nepotřebujete žádné automaty na dávkování přípravku pH minus/plus.

Dokonce se nemusíte obávat ani toho, kdyby se z jakéhokoli důvodu dostal chlór do vody, jelikož při hodnotě pH 8 nereaguje a je zcela neškodný.

Např. u klasického chlorovaného bazénu by se voda při hodnotě pH 8 zkazila.

Roboti a pískové filtry ...

Patrona AQUA DIAMANTE je schopna udržet vodu perfektně čistou, ovšem za předpokladu že částice, které se dostanou do vody budou mechanicky odstraněny. V dnešní době existuje řada robotů a pískových filtrací s automatikou, které odvedou práci za vás, jenom je zapotřebí na toto myslet při plánování a výstavbě bazénu.