Jaké komponety budete potřebovat pro zřízení technologie AQUA DIAMANTE


Komponenty AQUA Diamante

Technologie AQUA DIAMANTE je modulární konstrukce, takže může být realizována pro jakýkoli objem bazénu.

Standardně dodáváme dvě velikosti patron: AD-50 (pro úpravu 50 m³ vody) a AD-100 (pro úpravu až 100 m³ vody)

Patronu pro úpravu větších bazénů lze vyrobit a dodat na zakázku.

Dodávka obsahuje:

Řídící jednotku AD

Luxusní provedení v jemném designu z nerezové oceli vám umožní nejsnadnější způsob ovládání vašeho systému. Na intuitivním displeji jsou zobrazeny důležité hodnoty pro kontrolu funkčnosti, chybová hlášení a návody k odstranění závad, které jsou mj. zasílány formou SMS na dvě nastavená mobilní čísla.

AD-Patrona

Je to srdce celého systému, kde pracuje tisíce černých diamantů.

AD-indukční průtokoměr

Bezkontaktní měření průtoku vody.

AD-konduktometr

Kontinuální monitorování koncentrace elektrolytu ve vodní lázni.

Instalace AQUA DIAMANTE

AD-Patrona, AD-indukční průtokoměr a AD-konduktometr se jednoduše zapojí do systému pomocí bypassu (viz. obrázek). Pro provoz AQUA DIAMANTE je zapotřebí stejné zařízení, které se používá u klasických technologií (chlor nebo solanka). Konstrukce bazénu (počet a poloha trysek) je stejná jako u klasických technologií. Za předpokladu dodržení dostatečné hydrauliky, tak aby se veškerá voda dostatečně promísila s oxidačními činidly, je zapotřebí jedna tryska na cca 4 m³ vody. Je zapotřebí brát zřetel na různá zákoutí jako jsou např. lavice, schůdky a lamelové navijáky, kde by mohlo docházet ke stojaté vodě a nedostatečné cirkulaci. Při rekonstrukci stávajících bazénů je možné použití současných čerpadel a pískových filtrací.

Pískový filtr je nezbytný a musí být plněn pískem neobsahující vápník. Ideální je písek křemičitý o zrnitosti 0,4–0,8 mm. Je zapotřebí čistit minimálně 2x měsíčně, popř. nárůstu tlaku i častěji.

Při dopouštění vody do bazénu je zapotřebí malý filtr reverzní osmózy, který vodu odvápní.

Dále je zapotřebí prostředek AD-Soda pro nastavení optimální hodnoty vodivosti vody.